EAASDC-Logo

 
European Association
of American Square Dancing Clubs e.V.

 
Friendship is Square Dancing's greatest reward
      
 

 
-
 

 
   

EAASDC e.V.

(Evropská organizace zastřešující všechny kluby American SD)

 je společenstvím pro všechny evropské kluby, kde se tančí Square Dance, Round Dance, Clogging a Contra. Členskými zeměmi jsou Německo, Rakousko, Švýcarsko, Nizozemsko, Belgie, Francousko, a Rusko.  Kluby v Anglii, Dánsku, Nizozemsku, Česku a na Slovensku mají vlastní organizace.

V součastné době je zde zastoupeno na 540 klubů, z toho asi 90% v Německu. 

Čeho jsme mezitím dosáhli:

  • Pomoc a podpora ve všech otázkách vedení klubu
  • Řešení právních otázek týkajících se užívání hudby pro naše aktivity
  • Pro případná rizika nabízíme vhodný způsob pojištění
  • Rozsáhlá výměna informací a názorů mezi společenstvími v Evropě, které využíváme k dalšímu našemu rozvoji 
  • Šíření důležitých informací vydáváním mezinárodně uznaného časopisu, „EAASDC Bulletin“
  • Nabídky  pro další vzdělání všech řídících orgánů  v otázkách klubových a pojištovacích. 

Účelem  naší organizace je výhradně péče  a podpora tanečního sportu,  jehož  základem je americký národní tanec, zvláštně Square Dance, Round Dance, Clogging jako sportu pro každou věkovou skupinu. Našim záměrem je také nadchnout mládež protuto sportovní aktivitu. Dokonce celé rodiny zde mohou najít společné vyžití. Náš společný koníček tak v neposladní řadě přisívá k prohlubování mezilidských vztahů i poznávání kultur jiných národů.